Sivut

torstai 20. elokuuta 2015

Väärällä tiedolla ei autismin riskiä pienennetä

 Aamulehti julkaisi tänään vastineeni maanantaiseen mielipidekirjoitukseen glyfosaatin vaaroista. Harva se viikko näyttää mielipidepalstalla olevan faktojen puolesta kyseenalaisia kirjoituksia.
Väärällä tiedolla ei autismin riskiä pienennetä
Mauri Mattsson kirjoitti mielipidepalstalla 17.8. kasvinsuojeluaine glyfosaatin riskeistä. Elinympäristömme kemikaaliriskien minimoiminen on tärkeää, mutta se onnistuu vain käyttämällä parasta mahdollista tieteellistä tietoa. Mattssonin kirjoituksessa oli useita väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Autismidiagnoosien määrä yhdysvalloissa on kasvanut lähinnä diagnosointiperiaatteiden muuttumisen johdosta. Epärehellisellä tilastojen käytöllä autismin kasvu saadaan korreloimaan glyfosaatin käytön kanssa mutta toisaalta myös luomutuotteiden myynnin kanssa. Samalla tavalla kuin olisi tyhmää väittää jäätelönsyönnin aiheuttavan hukkumiskuolemia, koska molempia esiintyy enemmän helteisinä päivinä, ei voida päätellä luomuruoan tai glyfosaatin aiheuttavan autismia. Tämmöisistä ei ole myöskään ikinä MIT:n julkaisemassa tutkimuksessa väitetty.

Washingtonin osavaltion yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan glyfosaatti ei myöskään kerry äidinmaitoon. Tutkimus näyttää vääräksi aikaisemman aktivistiryhmän julkaiseman raportin, jota ei oltu vertaisarvioitu, ja josta Mattssonkin kenties on hälyttävän korkeat lukunsa saanut.

Riittävän ravinnon ja terveellisen ympäristön järjestäminen maapallon miljardeille ihmisille ei ole helppo ongelma ratkaistavaksi. Maanviljelysmaan määrä on rajallinen, ja kaikenlaisella viljelytoiminnalla on vaikutuksensa ympäristöön. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on yksi huomioitava näkökohta monien joukossa. Faktojen vääristely ja tarpeeton pelottelu eivät ole rakentavia tapoja käydä dialogia parhaista ratkaisuista.

Väinö Friman, FM, varavaltuutettu (vihr.), Tampere

torstai 6. elokuuta 2015

Tiede ei puolla langattoman teknologian kieltämistä

Oheinen tekstini on vastine 4.8. Aamulehdessä julkaistulle Tea Pihkoluoman mielipidekirjoitukselle, jossa Pihkoluoma vaati langattoman teknologian kieltämistä kouluissa. Aamulehti julkaisi vastineeni torstaina 6.8.

Tiede ei puolla langattoman teknologian kieltämistä
Tiistain 4.8. Aamulehdessä Tea Pihkoluoma vaatii toimia lasten säteilyriskin pienentämiseksi poistamalla langattomat verkot kouluista. Kirjoitus esittää kuitenkin vääristellyn kuvan teknologiaan liittyvistä riskeistä.
Käsitys langattoman teknologian vaarallisuudesta ei perustu tieteeseen. Jos tarkastellaan aiheesta julkaistua tutkimusta tasapuolisesti, ei näyttöä langattomien laitteiden aiheuttamista terveyshaitoista ole. Minkään tieteellisen kysymyksen kohdalla tutkimus ei ole täysin yksimielistä. Keskittymällä muutamaan poikkeukselliseen tutkimukseen saadaan langaton teknologia näyttämään uhkaavalta. Kuitenkaan esimerkiksi aivosyöpien lisääntymistä ei tilastoissa näy, mikä on vastoin tekniikasta varoittelevien tutkimusten ennusteita.  
Mitään teknologiaa ei voida todistaa aukottomasti täysin turvalliseksi, koska aina pystytään keksimään uusia mahdollisia tai mahdottomia riskitekijöitä. Kaikkea emme tiedä, mutta se ei tarkoita, että emme tiedä mitään. Langattoman teknologian lähettämä säteily ei juuri eroa näkyvästä valosta, eikä ole esitetty uskottavaa mekanismia, jolla arkipäiväisen altistuksen tasoilla langaton teknologia voisi haitata terveyttä. Varovaisuusperiaatteen mukaista onkin tässä tilanteessa jatkaa säteilyn ja terveyshaittojen välisen yhteyden tutkimista, mutta nykytiedon valossa langattomien verkkojen kieltämiseen ei ole tarvetta, edes kouluissa ja päiväkodeissa. 
Turvallinen kouluympäristö on äärimmäisen tärkeä asia, ja koulujen on syytä pyrkiä minimoimaan oppilaiden terveyttä uhkaavat riskit. Langattomien nettiyhteyksien poistaminen koulusta on kuitenkin tarpeetonta. Uhkakuvien maalailun sijaan tarmo kannattaisi keskittää vaikka somekiusaamisen kitkemiseen tai opetuksen kehittämiseen, jotta suomalaislapset oppivat käyttämään modernia tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisimman tehokkaasti.