Sivut

lauantai 3. tammikuuta 2015

Toiveajattelua terveyshyödyistä?

Alkoholikeskustelu on taas vauhdissa tipattomien tammikuiden ja YLE:n 100 päivää ilman viinaa -ohjelman siivittämänä. Alkoholista puhuttaessa liberaalimman politiikan kannattajat silloin tällöin ottavat esille alkoholin ja varsinkin punaviinin positiiviset terveysvaikutukset. Lukuisat tutkimukset ovat tuoneet esille yhteyden kohtuullisen alkoholin käytön ja esimerkiksi paremman sydän- ja verisuoniterveyden välillä, esimerkiksi Pearson (1996) kirjoittaa aiheesta American Heart Associationin Circulation-lehdessä.

Alkoholin hyödyt eivät ehkä kuitenkaan ole niin selviä, kuin alkoholista pitävä haluaisi uskoa. Alkoholin vaikutuksien tutkimisessa ongelmana on, ettei terveydelle haitallisen aineen tutkimiseksi voida eettisesti tehdä plasebokontrolloituja kaksoissokkokokeita. Alkoholitutkimukset ovat havainnointitutkimuksia, joissa on hankalampi vakioida muita terveyteen vaikuttavia muuttujia. Ajatus kohtuullisen alkoholinkäytön terveyshyödyistä on varmasti monelle mieluisa, minkä takia onkin syytä olla tarkkana tieteellisten tutkimusten tuloksia arvioidessa.

Varovaisuuden puutteesta antaa hyvän esimerkin Ilta-Sanomat. Otsikko julistaa jättitutkimuksen tukevan väitettä alkoholin käytön hyödyllisyydestä. Artikkelin on kirjoittanut Antti Voutilainen, joka tekstissä kertookin jo hieman varovaisemmin tutkimuksen (Hansen et al. 2010) tuloksista. Itse tutkimus kun ei tarkalleen ottaen väitä, että alkoholin käytöstä olisi hyötyä, mikä mainitaankin uutisen viimeisenä virkkeenä:
"Tutkimuksen päätelmissä todetaankin, että kohtuullinen alkoholin käyttö voi olla paremman terveystilan ja alhaisemman sydän- ja verisuonitautien riskin merkkitekijä.
Esimerkiksi kohtuullisesti alkoholia käyttävillä oli alhaisempi verenpaine, mikä tutkijoiden arvion mukaan ei todennäköisesti voi johtua alkoholin käytöstä, koska alkoholilla ei ole verenpainetta laskevaa vaikutusta. Tulosten tarkastelu -osassa tutkijat pitävätkin kohtuullista tai vähäistä alkoholin käyttöä todennäköisemmin merkkinä paremmasta sosiaalisesta luokasta, paremmasta yleisestä terveydentilasta ja pienemmästä sydän- ja verisuonitautien riskistä. Tutkimuksen viimeisen virkkeen olisi voinut Ilta-Sanomiin otsikon kirjoittanut henkilökin lukea:
"Our data suggest that it is clearly premature to promote alcohol consumption as the basis of CV protection until such time as the causal role of alcohol in cardioprotection is fully proven."
Tutkimus, joka ei ota kantaa kohtuullisen alkoholinkäytön ja terveyshyötyjen väliseen syy-seuraussuhteeseen, muuttuu uutisen otsikkotasolla alkoholin käyttöön kannustavaksi. Tässä tapauksessa ainakin tuntuu, että tutkimustuloksia on tulkittu enemmänkin toiveajattelun kautta.

Pikaisella netin selailulla löytyy tietysti paljon muitakin tutkimuksia alkoholista ja terveydestä. Maallikkolle tutkimusartikkelien lukeminen on aikaavievää ja kahden pienen lapsen vanhempana aikaa ei hirveästi ole. Kuten kaikissa tieteellisissä kysymyksissä, yksittäisten tutkimusten sijaan pitäisikin yrittää saada selville tieteellistä konsensusta asiasta. Mahdollisia aloituspaikkoja voisivat olla esimerkiksi wikipedia (Alcohol and health), Duodecimin Terveyskirjasto (Alkoholi ja terveys) tai vaikka Maailman terveysjärjestö WHO (Alcohol in the European Union). Oman tulkintani mukaisesti näyttäisi, että haittoihin nähden alkoholin käytön mahdolliset hyödyt ovat vähäisiä ja niiden tieteellinen perusta ei ole ainakaan vielä eriyisen vankka.

Tällä kirjoituksella ei ole tarkoitus ottaa kantaa Suomen alkoholipolitiikkaan tai moralisoida. Idea kirjoitukselle tuli facebook-kommentista, jossa aika huolettomasti kerrottiin viinin tutkitusti sisältävän paljon terveyttä edistäviä ainesosia. Uskon, että kansanterveyden kannalta alkoholinkäytön vähentäminen on hyvä tavoite. Millä politiikan keinoilla parhaiten pystytään vähentämään varsinkin eniten alkoholia käyttävien kulutusta, siitä en ole varma. Olisi kuitenkin hyvä, jos alkoholipolitiikasta keskustellessa yritettäisiin olla liioittelematta kohtuukäytön terveyshyötyjä. Toiveajattelu harvoin johtaa optimaaliseen lopputulokseen.
Kuvan Rauchbier on palkinto blogihiljaisuuden päättämisestä. Ja hyvä
palkinto onkin, vaikkei juojansa terveyttä parantaisikaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti