Sivut

lauantai 6. lokakuuta 2012

Väinön tukijoukot, osa 2


Minna Takala, aineenopettaja (hi, yh, ue), luottamusmies 


Olen työskennelyt Väinön kanssa samassa työpaikassa kolme vuotta. Siinä ajassa olen oppinut tuntemaan Väinön aikaansaavana ihmisenä, joka opettajantyönsä ohella on ehtinyt toimia myös kansalaisjärjestöissä. On hienoa, että ympäristöongelmien tiedostajien lisäksi joukossamme on heitä, joilla on tarmoa ja rohkeutta ryhtyä toimimaan ongelmien ratkaisemiseksi. Väinön kokemus kansalaistoiminnasta antaa hänelle hyvän pohjan toimia kaupunginvaltuustossa tekemässä ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä.


Äitinä arvostan sitä, että kuntapäättäjien joukossa on vanhemmuuden arkea tuntevia ihmisiä. Väinöllä on arkikokemusta lapsiperheiden palvelujen toimivuudesta Tampereella. Autottoman perheen isänä Väinöllä on myös arkitietoa siitä, miten kaupungin palvelut ovat saavutettavissa joukkoliikenteen avulla ja miten sitä voitaisiin edelleen parantaa. Toivon, että perheeni pystyy kulkemaan kouluun ja töihin sekä harrastuksiin mahdollisimman paljon joko pyöräillen taikka julkisilla kulkuvälineillä. Väinön valinta valtuutetuksi auttaa tämän toiveen toteutumisessa.


Minulle on opettajana tärkeää, että hyvästä peruskoululaitoksestamme pidetään huolta ja sille osoitetaan laadukkaan toiminnan vaatimat resurssit. Peruskoulun opettajana Väinöllä on asiantuntemusta arvioida kaupungin tekemien päätösten vaikutusta sekä opettajien että oppilaiden arkeen. Äitinä haluan tietysti lapsilleni parasta mahdollista koulutusta ja sitä pystyy antamaan kunnolla rahoitettu peruskoulu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti